Neder-Betuwe Helpt Oekraïne

Hallo sportclubs uit de Neder Betuwe,

Via deze toch enigszins onpersoonlijke weg wil ik me erg persoonlijk tot jullie wenden.

We zijn begin deze week gestart als “NB Helpt Oekraïne”. Dit vanuit een moreel besef dat alleen geld storten op giro 555 niet voldoende is.

Er is enorm veel leed en wij willen op onze manier een bijdrage leveren om die voor velen te verminderen. De oorlog kunnen wij niet stoppen, maar helpen wel!

Tot ons grote genoegen zijn er inmiddels al diverse projecten in onze mooie gemeente opgestart.

Geweldig. Mogelijk ondersteund u reeds één van die doelen. Top!

Vanuit de voetbal vereniging Kesteren is het aanbod gekomen om twee inzameldagen voor onze actie te gaan organiseren.

Bijgevoegd de nieuwsbrief die zij naar alle leden gaan versturen. Nieuwsbrief NB Helpt Oekraïne

Het zou geweldig zijn als dit initiatief breed wordt opgepakt door alle verenigingen. Samen staan we namelijk sterk.

Elk initiatief in welke vorm dan ook is welkom.

Mocht u vragen hebben, stuur dan even een e-mail naar www.nbhelptoekraine.nl.

Hartelijke groet,

Kees van Klaarbergen

Namens “NB Helpt Oekraïne”

We zijn te volgen op Facebook “NB Helpt Oekraïne” en via de website www.nbhelptoekraine.nl