Gedragscodes Korfbalvereniging Kesteren

Ook Korfbalvereniging Kesteren moet voldoen aan de gedragscodes. Hieronder informatie over de gedragscodes binnen onze vereniging.

2022-12-07 Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

2022-12-07 Gedragscode voor trainers-coaches en begeleiders

2022-12-07 Gedragscode voor scheidsrechters en officials

2022-12-07 Gedragscode voor sporters

Mochten er om wat voor reden ook problemen zijn neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging:

Diana Huibers: Mobiel: 06-10909448 of e-mail naar: diana@gjhuibers.nl