Bestuur

Het bestuur van korfbalvereniging Kesteren bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In het kort komt dat hierop neer:

  • De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club.
  • De secretaris is alert op de juiste toepassing van de bestuurlijke regels in de organisatie.
  • De penningmeester beheert de financiën van de vereniging.
  • De voorzitter van de Technische Commissie heeft tot doel het creëren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders tot ontwikkeling op sportief en sociaal gebied.
  • Het algemeen lid heeft tot doel het activeren en motiveren van de onder zijn beheer gestelde commissie(s) van de vereniging.
  • Voor persoonlijke problemen met betrekking tot de vereniging is er een vertrouwenspersonen aangesteld.

Bestuur (bestuur@korfbalkesteren.nl)
Voorzitter: Adrie Pouwer

Secretariaat: Pons van Hattum

Penningmeester: Gerben Oorbeek

Algemeen lid: Willem Budding

Algemeen lid: Diana Huibers

Redactie (redactie@korfbalkesteren.nl)

Technische Commissie (tc@korfbalkesteren.nl)

Activiteitencommissie (activiteiten@korfbalkesteren.nl)

Sponsorcommissie (sponsor@korfbalkesteren.nl)

Vertrouwenspersonen
Diana Huibers (diana@gjhuibers.nl)