Contributie

De contributiebedragen bij Korfbalvereniging Kesteren zijn als volgt:

Contributie (per maand) Spelend Niet spelend
Senioren 19 t/m ? jaar € 15,00 € 8,00
Junioren 16 t/m 18 jaar € 12,00 € 6,00
Aspiranten 12 t/m 15 jaar € 10,50 € 5,25
Pupillen 6 t/m 11 jaar € 9,75 € 5,00
Welpen 0 t/m 5 jaar € 8,25 € 4,50
Recreanten € 9,25 € 9,25
Geboorte leden 0 t/m 7 jaar Gratis Gratis

 

De peildatum voor de leeftijdscategorie is 31 December 2023.

Overige contributie informatie:

  • Als er vier personen uit één gezin lid zijn van de korfbalvereniging is het jongste betalende lid gratis.
  • Voor contributiebetaling bestaat de mogelijkheid tot maandelijkse incasso of incasso per kwartaal.
  • De verschuldigde contributie wordt op de 1e van de maand/kwartaal geïnd. Je betaalt vooruit.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni het daaropvolgende jaar. Men is als lid contributie verschuldigd over die periode. Stopt men tussentijds dan is men toch over de gehele periode contributie verschuldigd. De vereniging heeft verplichtingen aan KNKV en de gemeente om de gehele periode te voldoen. Opzeggen als lid kan dan ook alleen voor 1 Juni.
  • In geval van verhuizen naar een andere woonplaats kan het bestuur anders beslissen.
  • Zij die de machtiging voor automatisch incasso niet hebben getekend dienen de contributie over te maken op Rabobank (IBAN) rekeningnummer NL 73 RABO 033.19.03.156 ten name van Korfbalvereniging Kesteren.

Bij vragen kun je contact opnemen met:
Gerben Oorbeek
gerbenoorbeek@gmail.com
Mobiel: 06-31319637