KORBAL TIJDENS CORONACRISIS

Vanuit de TC hebben jullie al vernomen wat de nieuwe maatregelen voor onze korfbalclub betekenen. In juli en augustus hebben we dankzij enthousiaste trainers de zomertrainingen gehad. We hebben vanaf september weer lekker wedstrijden kunnen spelen. Op 29 september kwam het bericht dat we de kantine moesten sluiten en er geen publiek meer welkom was bij de wedstrijden. Dat was natuurlijk al zeer spijtig. Maar de wedstijden gingen door. Vele teams hebben in ieder geval hun veldcompetitie af kunnen maken. Toen kwam op 13 oktober het nieuws dat wedstrijden voor iedereen en trainingen voor senioren niet meer konden. Voor de Senioren 1 en de A1, die wedstrijdkorfbal spelen, stonden er eigenlijk nog 2 wedstrijden gepland.

Nu is het gebruikelijk dat na zo’n persconferentie de regels verder uitgewerkt worden. We krijgen dan bericht van het KNKV dat het protocol van het NOC/NSF volgt. Vervolgens krijgen we nog bericht van onze eigen veiligheidsregio. Kortom, een heel veel informatie volgt.

Via de technische commissie hebben jullie al vernomen dat de trainingen van de jeugd op het veld doorgaan. Zij kunnen dus gelukkig gewoon trainen zonder de 1,5 meter maatregel.

Voor de senioren zou er de mogelijkheid zijn om per 4-tal op 1,5 meter afstand te trainen. Als bestuur hebben we besloten om dat gedurende die korte periode die nog op het veld rest, niet te doen. Het aantal coronagevallen neemt ook in Neder-Betuwe snel toe. We moeten extra alert zijn, en coördinatoren (en dat zijn toch vaak Willem en Pons) moeten de veiligheid weer zien te regelen. Gezien het feit dat er ook nog een herfstvakantie tussen zit, en er daarnaast nog 1 week buitentraining zou zijn laten we die buitentraining voor senioren vervallen. Eerder naar binnen gaan voor senioren vinden we in dit geval ook niet gewenst.

We hebben besloten de volgende persconferentie af te wachten, dat is als het goed is dinsdag 27 oktober. Daarna hopen we later die week samen met de TC  plannen te kunnen gaan maken om vanaf 3 november ook met de senioren de zaal in te gaan.

We hopen dat jullie begrip hebben voor ons standpunt. Juist als je een paar weken niets gedaan hebt, zal je dan weer zin hebben in de training. Ook al is die training met de 1,5 meter beperking.

Mochten er binnen de korfbal mensen zijn die corona krijgen of met het gezin in quarantaine moeten, laat het dan in ieder geval ook weten aan je trainer.

Natuurlijk hopen we dat we allemaal gezond blijven.  Doe voorzichtig en blijf gezond. Dat geldt uiteraard niet alleen voor jullie als spelers, maar ook voor je familie.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Adrie Pouwer