Herinneringen op oudejaarsavond 2021

Bij veel mensen van mijn leeftijd komt op oudejaarsavond de aandrang om terug te kijken. Ook ik ontkom niet aan dat gevoel.

Ik denk terug aan de tijd dat ik nog in Kesteren woonde. We stonden op de grens van 1965 en 1966. Ik had sinds 1 november 1965 een baan in Kesteren en had het prima naar mijn zin. Ik begon me aardig thuis te voelen in mijn nieuwe baan en had er nog geen benul van dat 1966 zo’n hectisch jaar zou worden. Maar dat werd het wel.

In de maand januari vatten we met enkele mensen uit het dorp het plan op om een korfbalclub op te richten. Op 2-2-1966 kwamen we met een klein groepje mensen bijeen. We hadden de heer Kroes van de Goois Utrechtse Korfbalbond uitgenodigd als deskundige. De heer Kroes was voorzitter van de GUKB en had ervaring met het oprichten van nieuwe verenigingen. Hij had een jaar daarvoor geholpen bij het oprichten van Antilopen in Leusden. Op die avond van 2 februari besloten we om een korfbalclub in Kesteren op te richten met terugwerkende kracht op 1-2 1966.

Als voorzitter werd Nico van Stralen gekozen. We beseften ons dat er veel werk te verrichten was en besloten op dezelfde maand een aantal keren te vergaderen. Naast Nico van Stralen waren er nog enkele mensen die bereid waren in het voorlopige bestuur plaats te nemen. In de loop van enkele maanden wisten we het bestuur uit te breiden tot zeven personen.

Op 8-2 was de tweede vergadering. We hadden toen al 55 leden. Gesproken werd over de hoogte van de contributie van de leden en over de bijdragen van de donateurs. Ook besloten we op advies en met medewerking van de heer Kroes in mei een demonstratiewedstrijd in Kesteren te organiseren. De heer Kroes zou ervoor zorgen dat er twee goed spelende korfbaltwaalftallen op het veld zouden staan. En ook werd besloten om de club Gelria te noemen.

De volgende week, op 14-2, vergaderden we alweer. We hadden inmiddels zoveel leden dat we ruim 5 twaalftallen konden samenstellen. Begonnen zou worden met de trainingen o.l.v. H. Wemmenhove, zodra het weer het toeliet, want het was natuurlijk wel buiten. Enkele leden van de jeugdcommissie zouden bij de trainingen aanwezig zijn om zo snel mogelijk in staat te zijn delen van de trainingstaak op zich te nemen. Het clubblad zou “De Gelriaan” gaan heten.

De volgende vergadering was op 21-2-1966. We spraken voornamelijk over de organisatie van de club. De secretaris, Jan de Kleuver en de penningmeester, Irene van Zanten zouden van de secretaris en de penningmeester van de GUKB een stoomcursus krijgen om hun taak te kunnen uitoefenen. Bovendien besloten we tot het oprichten van een feestcommissie.

Vier dagen later, op 25-2 was de volgende vergadering. Op deze vergadering werden de heren Timmer en Van Houwelingen in het bestuur gekozen. Met de gemeente was ondertussen overleg geweest en we mochten een weiland naast het voetbalveld als korfbalveld gebruiken. Maar we keken verder in de toekomst. We spraken af dat er een fonds moest komen voor de bouw van een clubgebouw. Gelukkig zagen we nog kans om dezelfde maand nog een keer te vergaderen.

Die vergadering was op schrikkeldag 1966. We besloten dat op 30 april 1966 (Koninginnedag) een aspirantentwaalftal van Gelria aan seriewedstijden (een toernooi) in Bunnik zou deelnemen. De kilometervergoeding voor auto’s zou 11 cent bedragen. Voor wedstrijden mochten we (voorlopig) gebruik maken van het voetbalveld (als het vrij was). De opzet en organisatie van sportkeuring werd besproken. Twee leden van Gelria zullen naar een jeugdleiderscursus in Utrecht gaan. Geprobeerd zou worden ook leden voor een kadercursus van een week naar de Volkshogeschool in Bakkeveen (Friesland) te sturen. Helaas bleek dat de cursus al volgeboekt was. Henk de Jong zal het veld rollen en maaien.

Gelukkig hebben we in april minder vergaderd.

Henk W.