Afsluiting Seizoen 2019 – 2020

Beste leden en ouders,

De coronacrisis heeft voor de samenleving enorme gevolgen. We hopen dat we met de door de overheid genomen maatregelen gezond door deze crisis heen komen. Want laten we dat vooropstellen, die gezondheid is het allerbelangrijkste.
Voor onze korfbalvereniging betekent dit dat er helaas een einde gekomen aan het Seizoen 2019-2020. Dit roept voor ons natuurlijk wel een aantal vragen op. Hoe loopt het met de competitie af? Wat zijn de financiƫle gevolgen voor onze vereniging? Op deze vragen willen wij u even bijpraten.

Competitie

In de corona updates gestuurd vanuit de TC heeft u kunnen lezen dat Kesteren 1 op het veld in de 2de klasse gehandhaafd blijft. Voor de zaal is dit even afhankelijk van de keuze KNKV. Als er een tussenklasse komt blijft Kesteren 1 ook hier 2de klasse. Komt deze tussenklasse er niet dan gaan we naar de 3de klasse.

Verder is er voor het Seizoen 2020-2021 besloten door de TC dat er maar 2 seniorenteams komen. Dit houdt in dat Kesteren 1 en Kesteren A1 wedstrijdkorfbal gaan spelen en Kesteren 2 breedtekorfbal. Dit komt omdat we het afgelopen seizoen teveel moesten doen om 2 senioren wedstrijdkorfbal teams op de been te houden. Verder hebben enkele spelers te kennen gegeven dat ze willen stoppen met korfballen. Eigenlijk hopen we dat ze dit nog een willen heroverwegen. Juist nu het seizoen op deze manier eindigt, zou het mooi zijn als ze ons nog een poosje blijven steunen.
Speciaal willen we ook onze jeugdleden noemen. Zij hebben natuurlijk te maken met het niet naar school kunnen, niet sporten en vriendjes veel minder zien. We wensen jullie veel sterkte. We hebben bij Kesteren nog altijd mooie jeugdteams en hopen jullie in het nieuwe seizoen weer lekker te zien korfballen.
Verder is het bestuur van mening dat we met elkaar Korfbalvereniging Kesteren maken en we dan ook samen voor een goede toekomst moeten gaan!

Financiƫle gevolgen

U zult begrijpen dat wij in deze maanden geen inkomsten meer hebben uit de kantine. Grote evenementen ook buiten de korfbal zijn afgelast. De contributie die wij aan de Korfbalbond moeten betalen loopt gewoon door. Ook een aantal andere vaste lasten blijven doorlopen. We nemen dan ook de adviezen van het KNKV en de Sportkoepel Neder Betuwe over om de contributie op dit moment te blijven innen. Hiermee steun je natuurlijk ook je vereniging. Mocht het zo zijn dat je hier toch problemen mee hebt, kun je contact met het bestuur opnemen.

Algemene ledenvergadering

In principe was het de bedoeling om in April de Algemene Ledenvergadering te houden. Ook deze kan helaas niet doorgaan. In het begin van het seizoen hebben voorzitter Monique van de Windt en secretaris Willem van Gelderen aangegeven te stoppen. Dat betekent dat het bestuur op zoek moest naar nieuwe bestuursleden.
Hiervoor hebben we Adrie Pouwer als voorzitter en Pons van Hattum als secretaris bereid gevonden deze taken waar te nemen. Hoewel we hen officieel pas tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen benoemen, vragen we in dit geval om praktische redenen toch hierbij de leden vast toestemming om hen te installeren. Bezwaren graag binnen 2 weken bij het bestuur. We hopen de nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering in augustus te plannen. De exacte datum hoor je nog.

Start van Seizoen 2020-2021

Vanuit de TC is er het verzoek gekomen om vroeger te starten met het nieuwe seizoen. Dit zou al juni kunnen zijn, maar is nog steeds afhankelijk van de corona crisis. Het bestuur gaat dan ook proberen het onderhoud van de velden te vervroegen zodat de velden in ieder geval eerder beschikbaar zijn. Voor welke teams dit is wordt door de TC gecommuniceerd.

Verder is het bestuur blij met de mededeling dat onze hoofdtrainer Michel Ligt weer voor een jaar heeft bijgetekend. Er door het bestuur nog gezocht wordt naar bestuursleden. Op dit moment hebben we 4 bestuursleden en zouden er eigenlijk voor het oneven getal 3 bij moeten komen. We zoeken nog een bestuurslid die zich bezig houdt met Sponsoring. Een bestuurslid die zich bezig houdt met de redactie en media. Beide functies zijn van essentieel belang voor de vereniging! En een algemeen bestuurslid is zeker ook welkom!

Als bestuur hopen wij u weer volledig bijgepraat te hebben en hopen op een goede afloop van de corona crisis. Wat ons betreft kan de voorbereiding voor Seizoen 2020-2021 beginnen!

Fijne vakantie allemaal!
Namens het bestuur van Korfbalvereniging Kesteren