Afsluiting Seizoen 2019-2020

Betreft: Afsluiting Seizoen 2019-2020 Zaterdag 25 April 2020

Beste leden en ouders,

Graag willen wij jullie als bestuur weer informeren over een aantal zaken betreffende de Corona crisis. Allereerst beginnen we met slecht nieuws. Zoals jullie in de vorige mail van het bestuur hebben gelezen heeft het KNKV een enquête gehouden of er een tussenklasse moest komen in de Zaalcompetitie. Dit zou voor Kesteren 1 positief zijn omdat ze dan in de 2de klasse blijven. Helaas moeten wij jullie laten weten dat ondanks de verenigingen voor hebben gestemd het bondsbestuur heeft besloten geen tussenklasse te maken. Dit houd in dat Kesteren 1 degradeert naar de 3de klasse. U zult begrijpen dat wij als vereniging en uiteraard ook de TC behoorlijk teleurgesteld zijn in het KNKV. We kunnen niet anders dan ons neer te moeten leggen bij deze beslissing.

In ons verhaal van het bestuur stond ook een bericht dat er maar 2 seniorenteams komen volgend seizoen. Hierop is richting het bestuur en TC gereageerd door een aantal mensen. Het bestuur en TC is nog steeds van mening dat er voldoende met name heren moeten zijn om toch een 3de team te kunnen maken. Echter begrijpen wij de reacties wat betreft teveel aan dames. Deze keer vragen wij dus vanuit de vereniging om te reageren als er heren zijn die willen gaan spelen dit aan ons door te geven. Dit zou erg fijn zijn want wij gunnen iedereen evenveel speelplezier! De opgaven van de teams moeten voor 1 Juni 2020 binnen zijn.

Dan het goede nieuws! Na de persconferentie van afgelopen Dinsdag van Premier Rutte is er voor de jeugd weer mogelijk om beperkt te gaan trainen. We zijn nog wel afhankelijk van de gemeente of zij nog aanvullende protocollen hebben. We willen de jeugd in ieder geval vanaf Donderdag 30 April 2020 de gelegenheid bieden te gaan trainen. Het bestuur was er vanuit gegaan dat dit niet meer zou gebeuren voor dit seizoen. We hebben dan ook evenals andere verenigingen in Neder-Betuwe in gang gezet dat onze velden eerder aan het jaarlijks onderhoud zou gaan. Dit is afgesproken eind April / begin Mei. Hier kunnen wij als bestuur geen verandering meer in brengen. Omdat we niet exact weten wanneer ze gaan beginnen bij ons kunnen we met de jeugd gaan trainen tot dat het moment is dat er begonnen wordt aan het onderhoud. U zult begrijpen dat hiervoor een aantal afspraken gemaakt moeten worden.

Allereerst is het van belang dat je ouders er mee akkoord gaan dat je weer gaat trainen. Daarnaast is het dringend noodzakelijk dat je alle maatregelen die genoemd worden in het protocol in acht neemt.

Hieronder vermelden wij dan ook een aantal belangrijke in het protocol genoemde voorwaarden:

1) De kantine dan wel de kleedkamers blijven gesloten! Thuis douchen en omkleden.
2) Er geen (m.u.v. leiding) mensen boven de 18 jaar op het terrein mogen komen. Kinderen op eigen gelegenheid of brengen tot aan het hek.
3) Er voor de kinderen vanaf 13 jaar (dus de A,B en C) de verplichte 1,5 meter afstand houden van elkaar geld.
4) Er kan slechts bij hoge uitzondering gebruik gemaakt worden van toilet. Thuis naar de WC.
5) Er gecontroleerd wordt op naleving van deze voorwaarden en de instructies gegeven door de corona coördinatoren strikt opgevolgd dienen te worden. De corona coördinatoren zijn Willem Budding en Pons van Hattum.
6) De trainingen zullen stoppen zodra het onderhoud van het veld begint.
7) Er een apart trainingsschema is opgesteld i.v.m. de 1,5 meter afstand.
8) De tekst van het protocol KNKV nageleefd dient te worden. Zie verderop in deze brief.
9) Als je een geldig legitimatiebewijs hebt neem deze dan mee (maar raak hem niet kwijt!).

Het trainingsschema is als volgt:

Donderdag 30 April 2020
19.00 uur – 20.00 uur Kesteren C1
19.15 uur – 20.15 uur Kesteren B1
19.30 uur – 20.30 uur Kesteren A1
Trainers: A1 Bram en Michel
Trainers: B1 Joeri en Otto
Trainers: C1 Annelieke en Rianne

Michel heeft voor deze groep eventueel oefenstof in verband met de 1,5 meter. Neem eventueel contact met hem op.

Zaterdag 2 Mei 2020
10.00 uur – 11.00 uur Kesteren Welpen
Trainers: Welpen Pons en Michelle

Deze groep hoeft van elkaar geen afstand te houden echter de trainers wel van elkaar en kinderen.

Dinsdag 5 Mei 2020
18.30 uur – 19.30 uur Kesteren E en D
Trainers: E1 Emma en Jacco
Trainers: D1 Anne, Ruben en Lisa.

Deze groep hoeft van elkaar geen afstand te houden echter de trainers wel van elkaar en kinderen.

Alleen als iedereen de regels goed naleeft en de trainingen goed gaan, zullen de trainingen doorgaan tot de velden gesloten worden wegens onderhoud.

Protocol KNKV
Voor ouders/verzorgers • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom; • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer; • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren). • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;

• Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren. • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden; • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Het volledige protocol is via de volgende link na te lezen:

Protocol KNKV

Namens het bestuur van Korfbalvereniging Kesteren